Electroplating NiW and NiRe alloys as functional alternative coatings

 

Acronym: NiWRe-Alloys

Contracting Authority: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

Contract: 242/2021
 

Code: ERANET-M-NiWRe-Alloys

 

Call: M-ERA.NET Call 2020

 

Project Responsible: Dr. Petru Ghenuche

 

Partners:

1. Mittweida University of Applied Sciences (coordinator) / HSMW, DE
2 Institut fur Korrosionsschutz Dresden / IKS, DE
3 Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics / ELI-NP, RO
4 Stellenbosch University CT Facility / SU, SA
5 Microworks GmbH / MW, DE
6 CMF Oberflachendesign GmbH / CMF, DE

 

Starting date / finishing date : 01/07/2021- 30/06/2024

 

Project value: 200000 euro

 

Abstract: Rationale and objectives: Develop new electrolytes for the electrochemical deposition of Nickel-Tung-sten (NiW) and Nickel-Rhenium (NiRe) functional layers as a part of the NiWRe-Alloys-project.

Potential applications: There are two main application fields: (1) coatings in mechanical manufacturing will be able to substitute hazardous Chromium (VI) electrolytes, and (2) the filling of polymer microstructures will enable the substitution of expensive gold as X-ray absorbing material.

Impact and potential benefits: The substitution of hard chrome layers by new NiW and NiRe alloy layers contributes significantly to environmental protection. The project partners aim at improving main properties of NiW and NiRe layers like wear and corrosion protection. The introduction of NiW and NiRe as X-ray absorbing material will have a huge impact for the market introduction of a new medical imaging modality called dark-field imaging through which e.g diseases related to the malfunction of lung alveoli can be made detectable in an early stage through classic radiography. The method can also be exploited in non-destructive testing.

 

Results:

[1] Ultrahigh sensitivity grating interferometry for laser-based X-ray phase contrast imaging N. Safca, D. Stutman, E. Anghel, F. Negoita, and C. A. Ur, in Optica High-brightness Sources and Light-driven Interactions Congress 2022, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2022), paper EW4A.3.

[2] Experimental demonstration of ultrahigh sensitivity Talbot-Lau interferometer for low dose mammography, Nicoleta Safca, Dan Stutman, Elena Anghel, Florin Negoita and Calin Alexander Ur, Physics in Medicine and Biology 2022, DOI 10.1088/1361-6560/aca514Activities 2021
1. Development of the technical specifications sheet for alternative grids made of NiWRe alloys as well as for reference grids made of Au

2. Elaboration of the technical specification sheet for grid metrology methods

3. Implementation of X-ray interferometers in the imaging laboratory of ELI-NP and first tests on reference grids.


Activities 2022
1. The development of metrology through X-ray interferometry for the characterization of reference grids at low energies (25 keV domain, using interferometers at normal incidence), and high energies (up to 120 keV domain), using interferometers at a small angle of incidence - Glancing Angle Interferometer or GAI).

Potential applications: 2. Evaluations of the reference grids for medical applications of Talbot-Lau interferometry, using medical phantoms at low energy and at high energy.

 

Research Team:

1. Dr. Dan Stutman

2. Dr. Petru Ghenuche

3. Dr. Mihail Cernaianu

4. Elena Anghel

5. 1 PhD Student Vacancy

 

 

 

Depunerea electrolitica a aliajelor de NiW si NiRe ca straturi funtionale alternative

 

Acronim: NiWRe-Alloys

Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Contract: 242/2021
 

Cod: ERANET-M-NiWRe-Alloys

 

Competitie: M-ERA.NET Call 2020

 

Responsabil Proiect: Dr. Petru Ghenuche

 

Parteneri:

1. Mittweida University of Applied Sciences (coordinator) / HSMW, DE
2 Institut fur Korrosionsschutz Dresden / IKS, DE
3 Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics / ELI-NP, RO
4 Stellenbosch University CT Facility / SU, SA
5 Microworks GmbH / MW, DE
6 CMF Oberflachendesign GmbH / CMF, DE

 

Data incepere / finalizare proiect: 01/07/2021- 30/06/2024

 

Valoarea proiectului: 200000 euro

Abstract: Scopul acestui proiect este de a dezvolta noi electroliți pentru depunerea electrochimică a straturilor funcționale de nichel-tungsten (NiW) și nichel-reniu (NiRe). Există două aplicatii principale: (1) substituirea electroliților periculoși ai cromului (VI) in acoperirile utilizate in diverse tehnici de fabricarea mecanică și (2) umplerea microstructurilor polimerice va permite inlocuirea aurului, element scump ca material absorbant de raze X. Inlocuirea straturilor dure de crom cu noile straturi de aliaj NiW și NiRe va contribui semnificativ la protecția mediului. Partenerii proiectului iși propun să [mbunătățească principalele proprietăți ale straturilor de NiW și NiRe, cum ar fi uzura si protecția la coroziunie. Introducerea NiW și NiRe ca material absorbant de raze X va avea un impact imens asupra introducerii pe piață a unei noi modalități de imagistică medicală numită imagistică in camp intunecat prin care, bolile legate de funcționarea defectuoasă a alveolelor pulmonare pot fi detectate intr-un stadiu incipient prin radiografie clasică. Metoda poate fi folosita și in testarea nedistructivă.

 

Rezultate:

[1] Ultrahigh sensitivity grating interferometry for laser-based X-ray phase contrast imaging N. Safca, D. Stutman, E. Anghel, F. Negoita, and C. A. Ur, in Optica High-brightness Sources and Light-driven Interactions Congress 2022, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2022), paper EW4A.3.

[2] Experimental demonstration of ultrahigh sensitivity Talbot-Lau interferometer for low dose mammography, Nicoleta Safca, Dan Stutman, Elena Anghel, Florin Negoita and Calin Alexander Ur, Physics in Medicine and Biology 2022, DOI 10.1088/1361-6560/aca514Activitati 2021
1. Elaborarea de fisa de specificatii tehnice pentru gridurile alternative fabricate din aliaje NiWRe precum si pentru griduri de referinta fabricate din Au

2. Elaborarea de fisa de specificatii tehnice pentru metodele de metrologie a gridurilor

3. Implementarea de interferometre cu raze X in laboratorul de imagistica al ELI-NP si prime teste pe griduri de referinta.


Activitati 2022
1. Dezvoltarea metrologiei prin interferometrie cu raze X pentru caracterizarea gridurilor de referinta la energii scazute (domeniul 25 keV), folosind interferometre la incidenta normala), si energii ridicate (domeniul panala 120 keV), folosind interferometre la unghi de incidenta mic - Glancing Angle Interferometer sau GAI).

2. Evaluari ale gridurilor de referinta pentru aplicatii medicale ale interferometriei Talbot-Lau, folosind fantome medicale la energie joasa si la energie mare.


Echipa de cercetare:

1. Dr. Dan Stutman

2. Dr. Petru Ghenuche

3. Dr. Mihail Cernaianu

4. Elena Anghel

5. 1 post Student Doctorat vacant