BU&OD

Divizia Operare Clădiri si Utilități

Cu o suprafață de aproximativ 33.000 m2, clădirile, având standarde de calitate și eficiență energetică foarte ridicate sunt dedicate în principal sistemului laser de mare putere, aranjamentelor experimentale și sistemului de producție / generare a fasciculului gamma, dar și activităților auxiliare care susțin activitatea principala de cercetare. Echipamentul științific de ultimă generație instalat in Clădirile speciale din infrastructura de cercetare necesită condiții speciale de camere curate și, prin urmare, condiții de ambient foarte precise, asigurarea funcționării clădirilor și utilităților la nivel optim, cu îndeplinirea condițiilor specifice de temperatură și umiditate fiind de importanță majoră.

Obiectul principal de activitate al Diviziei de Operare Clădiri și Utilități este monitorizarea clădirilor și sistemelor din infrastructura de cercetare.
Divizia Operare Clădiri și Utilități are personal calificat, cu experiență relevantă, care acoperă toate specialitățile necesare operării și întreținerii obiectivului. Echipa realizează orice acțiuni, în concordanță cu bunele practici în domeniu, cu scopul final de a asigura funcționarea optimă, la parametrii proiectați, a clădirilor și sistemelor aferente clădirilor și, totodată, de a crea un mediu de lucru plăcut pentru ocupanți.
Activitățile principale sunt:

 • operarea, urmărirea în exploatare și întreținerea construcțiilor și sistemelor de instalații aferente construcțiilor
 • asistență pentru integrarea echipamentelor de cercetare și aranjamentelor experimentale cu clădirile
 • lucrări de reparații și construcții
 • monitorizarea consumurilor energetice

Clădirea Laser și Laboratoare: S+P, Suprafața construită desfașurată = 11.543 m2

Clădirea Gamma: S+P, Suprafața construită desfașurată = 13.452 m2

Clădirea Birouri: S+P+5E, Suprafața construită desfașurată = 5.237 m2

Clădirea Casa oaspeți: S+P+2E, Suprafața construită desfașurată = 2.291 m2

Arie Experimentala Tunel: S+P, Suprafața construită desfașurată = 863 m2Procentaj de realizare

100

Centrul de conferinte

100

Drum secundar de acces

100

Tunel experimental

Sistemul HVAC geotermal asigură climatizarea a peste 21.000 m2 și este proiectat să funcționeze 24/7/365 printr-un sistem inteligent de control, complet automatizat. Sistemul asigură, astfel, o economie de peste 625.000 Euro pe an la costurile operaționale, asigurand în același timp parametrii cei mai buni.

 • Suprafață climatizată: peste 21.000 m2
 • Sistemul a fost proiectat să funcționeze non-stop, 365 de zile pe an, 24/7
 • Capacitate termică totală instalată: peste 6,10 MW
 • Numărul pompelor de căldură geotermale: 183
 • Sistem inteligent de control, complet automatizat, operat de la distanța, prin internet, tip: Direct Digital Controls (DDC)
 • Economia realizată în primul an la costurile de exploatare: peste 625.000 Euro, în comparație cu soluția clasică (gaz și răcitoare)
 • Economie realizata pe parcursul a 30 de ani: peste 48 de milioane de euro, comparativ cu soluția clasică
 • Clasa energetică: sistemul se încadrarea în clasa de eficiență energetică „B” având un consum de energie mai mic de 233 kWh/m2/an.

Schimbatorul de căldură cu pamantul este un sistem „geoexchange” în circuit închis format din 1070 foraje cu o adâncime de 120 m, fiecare.

 • Forajele sunt grupate fiecare câte 60, la un număr de două cămine manifold
 • Fiecare camin manifold are un colector și un distribuitor
 • De la cele 18 distribuitoare/colectoare, pleaca câte o pereche de magistrale către stația de pompare a ansamblului de clădiri, stație care are rol de a gestiona cantitatea de energie extrasă din sol în perioada rece a anului, respectiv cantitatea de energie injectată în sol în perioada caldă a anului
 • De la stația de pompare, energia este distribuită la fiecare dintre cele 9 puncte termice din infrastructura ELI-NP (pentru instalații HVAC și pentru instalații tehnologice de apă răcită)
 • Lungimea schimbătorului de căldură cu pamantul: 135 km (1070 foraje cu o adancime de 120 m fiecare)
 • Economia realizată în primul an la costurile de exploatare: peste 625.000 Euro, în comparatie cu soluția clasică (gaz și răcitoare / chiller)
 • Economie realizata pe parcursul a 30 de ani: peste 48 de milioane de euro, comparativ cu soluția clasică
 • Clasa energetica: sistemul se încadrarea în clasa de eficiență energetică „B” având un consum de energie mai mic de 233 kWh/m2/an

BU&OD Head: Răzvan Ștefan
 • Razvan-Silviu STEFAN - Engineer, Head of BU&OD
 • Razvan-Claudiu BATAIOSU - Engineer, Deputy Head of BU&OD
 • Delia TINCA - Engineer, Maintenance Responsible
 • Silvian ZALUTCHI - Engineer, Safety Officer
 • Radu ENACHE - Automation Engineer
 • Gheorghe GHEORGHE - Civil Engineer
 • George IONESCU - Engineer
 • Adrian DRAGOI - Mechanical Technician
 • Marian MACAMETE - Electrical Tehnician
 • Constantin VASILE - Sewage/Plumbing Tehnician

Contact Us

buod@eli-np.ro

(+4)021.404.23.01

Available Jobs