RD1 - Lasers System Department
Departament Sisteme Laser

Sistemul Laser de Mare Putere (HPLS) și Sistemul de Transport al Fasciculului Laser (LBTS) sunt componente cheie ale infrastructurii ELI-NP. Aceste sisteme împreună permit crearea și livrarea pulsurilor laser necesare în zonele experimentale unde au loc experimentele.

Ioan DĂNCUȘ
(+4)021.404.23.01
office.lsdeli-np.ro
RD2 - Gamma System Department
Departament Sistem Gamma

Departamentul Sistem Gamma este dedicat dezvoltării și operării unui sistem de producere a unui fascicul de raze gamma cu flux înalt, de mare strălucire, monocromatic, cu energie reglabilă bazat pe împrăștiere Compton inversă cu laser a mănunchiurilor de electroni relativiști.

Cătălin MATEI
(+4)021.404.23.01
office.gsdeli-np.ro
RD3 - Laser Driven Experiments Department
Departament Experimente Laser

Activitatea LDED se află în centrul misiunii ELI-NP privind domeniul fizicii nucleare cu laser. Principala preocupare constă în studiul fenomenelor nucleare induse prin interacțiunea laserului de mare putere cu materia și dezvoltarea de aplicații.

Cătălin TICOȘ
(+4)021.404.23.01
office.ldedeli-np.ro
RD4 - Gamma Driven Experiments Department
Departament Experimente Gamma

Parametrii unici ai fasciculelor gamma de la ELI-NP referitori la densitatea spectrală mare și polarizabilitatea crescută deschid o nouă cale pentru cercetarea fotonucleară. Un program versatil de cercetare legat de domeniul fizicii și al aplicațiilor cu fascicule gamma strălucitoare a fost definit într-un număr de mai multe Memorii Tehnice (TDR) iar instrumentația de realizare se află în curs de proiectare sau execuție.

Dimiter BALABANSKI
(+4)021.404.23.01
office.gdedeli-np.ro
RD5 - Laser Gamma Experiments Department
Departament Experimente Laser Gamma

Departamentul Experimente Laser Gamma din cadrul ELI-NP propune configurații experimentale în zonele experimentale E7 și E4 pentru abordarea problemelor fundamentale de fizică, profitând de avantajul configurației și caracteristicilor unice ale noii infrastructuri de cercetare construite în Măgurele, România.

(+4)021.404.23.01
office.lgedeli-np.ro
Technical Division
Divizia Tehnică

Divizia Tehnică oferă suport pentru implementarea și operarea echipamentelor mari (sistemele HPLS, LBTS și VEGA) precum și pentru integrarea și operarea configurațiilor experimentale. Activitatea diviziei cuprinde de asemenea o componentă de dezvoltare tehnică pentru susținerea activității de cercetare și dezvoltare pe partea de experimente.

Fikret OMEROGLU
(+4)021.404.23.01
office.tdeli-np.ro