În fiecare an ELI-NP găzduiește numeroase evenimente științifice și de angajare a publicului, destinate cercetătorilor, viitorilor utilizatori, studenților sau publicului larg. Activitatea noastră este dedicată schimbului eficient și riguros de cunoștințe, colaborării științifice și diseminării publice a științei. Pentru informații suplimentare, vizitați paginile fiecărui eveniment în parte.