Cercetator Senior

Departament Sistem Laseri


  Domeniu de activitate:
 • Cercet?torul Senior va realiza experimente ?tiin?ifice ?i dezvolt?ri tehnologice n una din direc?iile men?ionate mai sus, va crea ?i conduce grupuri de lucru ?tiin?ifice, va ndruma cercet?tori ?i studen?i doctoranzi
 • Fiecare dintre direc?iile de cercetare, condus? de un coordonator (?eful Departamentului), va evolua treptat n cursul implement?rii proiectului din punct de vedere al experien?ei cercet?torilor, nevoilor tehnologice ?i dezvolt?rii ?tiin?ifice
 • Principalele responsabilități:
  n faza de implementare, Cercet?torii Seniori:
  • Vor colabora cu ?efii Departamentelor pentru formarea echipelor de cercetare ?i definirea tematicilor ?tiin?ifice
  • Vor participa la procesul de luare a deciziilor cu privire la strategia ?tiin?ific? a ELI-NP
  • Vor elabora ?i vor participa la dezvoltarea aranjamentelor experimentale
  • Vor participa la deciziile, specifica?iile, achizi?ia ?i implementarea echipamentelor ELI-NP
  • Vor elabora procedura de operare, mentenan?? ?i/sau securitate pentru ELI-NP

  n faza opera?ional?, Cercet?torii Seniori:
  • Vor conduce echipele de cercetare n realizarea experimentelor de cercetare ?i/sau vor conduce echipa de operare ?i mentenan?? n activitatea desf??urat?
  • Vor ncuraja colaborarea cu echipe de cercetare externe
  • Vor identifica tematici de interes ?tiin?ific, corelnd cuno?tin?ele ?i experien?a acumulat? n domeniile specifice ELI-NP ?i trasnd principalele direc?ii de cercetare
  • Vor contribui la crearea unei noi serii de speciali?ti ntr-un domeniu de cercetare unic, aflat n fruntea cunoa?terii ?tiin?ifice
  • Vor participa la deciziile privind strategiile de upgrade ?i vor urm?ri implementarea acestora
  Principalele atribuții:
  • Propunerea tematicilor de cercetare relevant? pentru ELI-NP
  • Consilierea ?efului Departamentului cu privire la domeniul(iile) de cercetare specific(e) din sferele lor de experien??
  • Coordonarea activit??ii studen?ilor doctoranzi
  • Participarea la ?edin?ele privind strategia ?tiin?ific? a ELI-NP ?i la evenimentele ?tiin?ifice
  • Participarea cu roluri de conducere la elaborarea experimentelor ELI-NP
  • Participarea la elaborarea specifica?iilor echipamentelor care se vor dezvolta sau ob?ine pentru ELI-NP
  • Men?inerea ?i dezvoltarea colabor?rilor ?tiin?ifice existente ?i stabilirea de noi colabor?ri
  • Conducerea echipelor de cercet?tori ?i ingineri n activit??ile de m?surare a parametrilor echipamentelor ?i de evaluare a ndeplinirii cerin?elor tehnice
  • Implicarea activ? ?i eficient? n dialogul ?i comunicarea cu echipa ELI-NP ?i promovarea unui cadru de colaborare armonios
  Experiență profesională:
  • Doctorat n domenii aferente activit??ii de cercetare din cadrul ELI-NP
  • Cel pu?in 10 ani de experien?? n cercetare ?i dezvoltare sau n nv???mntul superior, din care cel pu?in 4 ani de experien?? n domeniul laserilor sau alte domenii conexe ELI-NP
  • Referin?e excelente n domeniul cercet?rii
  • Abilit??i dovedite de conducere a unei echipe de cercetare
  • Cursivitate n limba englez?
  • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România.
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: