Asistent post-doctoral de cercetare - Rezonanta de Fluorescenta Nucleara

Departament Experimente Gama


  Domeniu de activitate:
  n faza de implementare a ELI-NP, asistentul post-doctoral de cercetare va participa la procesul de implementare a Memoriului Tehnic (TDR) 1 aferent Sistemului Variable Energy Gamma-ray (VEGA): Nuclear resonance fluorescence experiments at ELI-NP, Rom. Rep. Phys. 68 (2016) S483, ?i la preg?tirea programului experimental NRF n cadrul ELI-NP
  Principalele responsabilități:
  • Participarea la test?rile detectorilor ?i echipamentelor ?i la implementarea ansamblului de detectori ELIADE
  • Preg?tirea ?i participarea n cadrul experimentelor premerg?toare pentru programul de cercetare ELI-NP
  • Principalele atribuții:
   • Realizarea ?i punerea n func?iune a echipamentelor pentru implementarea Memoriului Tehnic(TDR) 1 n cadrul Departamentului Experimente Gama
   • Testarea, reglarea ?i depanarea echipamentelor electronice pentru detectorii de radia?ii, participarea la implementarea ?i testarea sistemului de achizi?ie a datelor ?i a algoritmilor de filtrare a datelor pentru ansamblul ELIADE
   • Asigurarea suportului la instalarea ?i punerea n func?iune a diverselor sisteme ?i echipamente pentru ansamblul ELIADE ?i utilizarea ulterioar? a acestora
   • Participarea la men?inerea performan?elor echipamentelor ?i sistemelor ELIADE la nivelul dorit
   • Participarea activ? la diferitele activit??i desf??urate n cadrul ELI-NP
   • Propunerea, preg?tirea ?i realizarea experimentelor din cadrul programului de cercetare TDR 1 aferent VEGA
   • Participarea la analiza, prezentarea ?i publicarea rezultatelor experimentelor
   Experiență profesională:
   • Doctorat n Fizic?
   • Publica?ii n domeniul fizicii structurii nucleare
   • Experien?? n spectroscopie nuclear? cu ansambluri de multi-detectori
   • Expertiz? n domeniul electronicii analogice ?i digitale, proces?rii semnalelor analogice ?i digitale
   • Excelente competen?e de programare C/C++
   • Competen?? Windows ?i Linux
   • Cursivitate n limba englez?, att n scris ct ?i oral
   • Atitudine orientat? spre rezultat
   • Dorin?a de perfec?ionare continu? ?i de dezvoltare a unor noi abilit??i
   • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
   • Disponibilitatea de a efectua deplas?ri ?i de a desf??ura activit??i de munc? n str?in?tate
   • Se consider? avantaj, ns? cel pu?in una din urm?toarele competen?e este obligatorie:
   • Programare: GEANT4, LabVIEW
   • Analiz? de date: ROOT
   Condiții de angajare:
   • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România, for a period 1 (one) year with the possibility of extension..
   • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
   • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
   • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
   Aplicații:
   Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
   Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: