Asistent post-doctoral de cercetare - Simulari Numerice

Departament Experimente Laser-Gama


  Domeniu de activitate:
  Asisten?ii post-doctorali de cercetare vor asigura parte din expertiza ?tiin?ific? necesar? pentru preg?tirea experimentelor ELI-NP. Asisten?ii post-doctorali de cercetare ?i vor desf??ura activitatea n cadrul grupurilor de lucru conduse de Cercet?tori ?tiin?ifici, ncurajndu-se ?i ini?iativa personal? privind cercetarea ?tiin?ific?
  Principalele responsabilități:
  Principalele atribuții:
  • Perfec?ionarea cuno?tin?elor ?i competen?elor ?tiin?ifice n tematicile de cercetare ale ELI-NP
  • ndeplinirea sarcinilor specifice n cadrul Departament Experimente Laser-Gama referitoare la unul sau mai multe dintre urm?toarele subiecte: Simul?ri numerice PIC, Simul?ri MHD, Procesarea datelor simulate
  • Participarea la ntruniri ?i conferin?e ?tiintifice
  • Participarea la implementarea sistemelor prev?zute n cadrul Memoriilor Tehnice (Technical Design Report TDR) pentru experimentele ELI-NP
  • Participarea la activit??i specifice pe parcursul fazei de instalare ?i punere n func?iune
  • Activit??i suport n elaborarea documentelor tehnice pentru acceptan?a livrabilelor Proiectului
  • Implicarea activ? ?i eficient? n dialogul ?i comunicarea din cadrul echipei ELI-NP ?i promovarea unui cadru armonios de colaborare
  Experiență profesională:
  • Doctorat n fizica plasmei sau n interac?ia radia?iei cu materia
  • Experien?? n utilizarea resurselor de high-performance-computing (HPC) pe clustere sau supercomputere
  • Experien?? relevant? cu simul?ri particle-in-cell (PIC)
  • Programare: C/C++ ?i/sau Fortran
  • Fluen?? n utilizarea sistemului de operare Linux
  • Competen?e avansate n utilizarea unuia sau mai multor intrumente de post-procesare precum Matlab, IDL sau VisIt
  • Fluen?? n limba Englez?, att n scris ct ?i n vorbit
  • Atitudine orientat? asupra ob?inerii de rezultate
  • nsu?irea cu responsabilitate a activit??ilor ntreprinse
  • Predilec?ie c?tre dezvoltarea personal? continu? ?i c?tre dobndirea de noi cuno?tin?e
  • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
  • Disponibilitate pentru executarea unor stagii de lucru n afara ??rii
  • Reprezint? un avantaj, dar cel putin dou? subpuncte sunt necesare:
  • Experien?? n simularea numeric? PIC a interac?iei fasciculelor laser cu materia
  • Familiaritate cu experimente (aranjamente experimentale, detectori, optimizarea fasciculului) care implic? laseri cu pulsuri foarte scurte
  • Experien?? cu simularea numeric? PIC pentru procese de accelerare n ?inte gazoase
  • Competen?e avansate n programare MPI ?i dezvoltarea de software care s? ruleze pe arhitecturi paralele
  • Competen?e demonstrate n programarea algoritmilor de post-procesare utiliznd Matlab sau IDL
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România, for a period 1 (one) year with the possibility of extension..
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: