Asistent post-doctoral de cercetare - Detectori, Achizitie de Date si Sisteme de Control

Departament Experimente Laser-Gama


  Domeniu de activitate:
  Asisten?ii post-doctorali de cercetare vor asigura parte din expertiza ?tiin?ific? necesar? pentru preg?tirea experimentelor ELI-NP. Asisten?ii post-doctorali de cercetare ?i vor desf??ura activitatea n cadrul grupurilor de lucru conduse de Cercet?tori ?tiin?ifici, ncurajndu-se ?i ini?iativa personal? privind cercetarea ?tiin?ific?
  Principalele responsabilități:
  Principalele atribuții:
  • Perfec?ionarea cuno?tin?elor ?i competen?elor ?tiin?ifice n tematicile de cercetare ale ELI-NP
  • ndeplinirea sarcinilor specifice n cadrul Departamentului ExperimenteLaser-Gama referitoare la unul sau mai multe dintre urmatoarele subiecte: Detectori, Achizi?ie de Date, Sisteme de Control
  • Participarea la ntruniri ?i conferin?e ?tiintifice
  • Participarea la implementarea sistemelor prev?zute n cadrul Memoriilor Tehnice (Technical Design Report TDR) pentru experimentele ELI-NP
  • Participarea la activit??i specifice pe parcursul fazei de instalare ?i punere n func?iune
  • Activit??i suport n elaborarea documentelor tehnice pentru acceptan?a livrabilelor Proiectului
  • Implicarea activ? ?i eficient? n dialogul ?i comunicarea din cadrul echipei ELI-NP ?i promovarea unui cadru armonios de colaborare
  Experiență profesională:
  • Doctorat n domenii aferente activit??ii de cercetare din cadrul ELI-NP
  • Experien?? n dezvoltarea unor sisteme complexe de detectori pentru fizica energiilor nalte, fizic? nuclear? sau experimente cu laseri
  • Programare: C ?i/sau C++
  • Fluen?? n utilizarea sistemelor de operare Windows ?i Linux
  • Practici de dezvoltare software: Utilizarea sistemelor de versionare a codului surs?, crearea de documen?atie detaliat?
  • Fluen?? n limba Englez?, att n scris ct ?i n vorbit
  • Atitudine orientat? asupra ob?inerii de rezultate
  • nsu?irea cu responsabilitate a activit??ilor ntreprinse
  • Predilec?ie c?tre dezvoltarea personal? continu? ?i c?tre dobndirea de noi cuno?tin?e
  • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
  • Disponibilitate pentru executarea unor stagii de lucru n afara ??rii
  • Reprezint? un avantaj, dar cel putin dou? subpuncte sunt necesare:
  • Experien?? n dezvoltarea ?i construirea sistemelor de detectori pentru experimente cu laseri
  • Experien?? cu sisteme optice sincronizate cu o rezolu?ie temporal? foarte ridicat?
  • Experien?? cu sisteme cu detectori de fotoni avnd amplificare foarte mare, utiliza?i n experimente cu laseri
  • Experien?? n simularea numeric? a sistemelor de detectori (e.g. Geant4)
  • Experien?? cu sisteme SCADA (e.g. Tango, EPICS, WinCC OA)
  • Programare: Python, dezvoltarea de scripturi Bash, Java, ROOT, Assembly (ct mai multe arhitecturi), Procesarea semnalelor n DSP-uri, Dezvoltarea de proiecte utiliznd FPGA-uri (VHDL ?i/sau Verilog)
  • Electronic?: Proiectarea circuitelor front-end (modelare, simulare, tehnici de m?sur?), proiectare de PCB-uri pentru circuite de nalt? frecven??
  • Experien?? in dezvoltarea sistemelor embedded
  • Automatizarea achizi?iei de date cu instrumente de laborator
  • Sisteme de baze de date: MySQL
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România, for a period 1 (one) year with the possibility of extension..
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: