Asistent post-doctoral de cercetare - Cercetare-dezvoltare in domeniile vidului si mecanicii de precizie

Departament Experimente Laser-Gama


  Domeniu de activitate:
  Asisten?ii post-doctorali de cercetare vor asigura parte din expertiza ?tiin?ific? necesar? pentru preg?tirea experimentelor ELI-NP. Asisten?ii post-doctorali de cercetare ?i vor desf??ura activitatea n cadrul grupurilor de lucru conduse de Cercet?tori ?tiin?ifici, ncurajndu-se ?i ini?iativa personal? privind cercetarea ?tiin?ific?
  Principalele responsabilități:
  Principalele atribuții:
  • Perfec?ionarea cuno?tin?elor ?i competen?elor ?tiin?ifice n tematicile de cercetare ale ELI-NP
  • Executarea atribu?iilor din cadrul Departamentului Experimente Laser-Gama referitoare la una sau mai multe dintre urm?toarele subiecte: Sisteme de vid, proiectarea ?i optimizarea incintelor de vid, tehnologii de vid ultra-nalt, sisteme mecanice de precizie
  • Participarea la ntruniri ?i conferin?e ?tiintifice
  • Participarea la implementarea sistemelor prev?zute n cadrul Memoriilor Tehnice (Technical Design Report TDR) pentru experimentele ELI-NP
  • Participarea la activit??i specifice pe parcursul fazei de instalare ?i punere n func?iune
  • Activit??i suport n elaborarea documentelor tehnice pentru acceptan?a livrabilelor Proiectului
  • Implicarea activ? ?i eficient? n dialogul ?i comunicarea din cadrul echipei ELI-NP ?i promovarea unui cadru armonios de colaborare
  Experiență profesională:
  • Doctorat n fizica sau inginerie
  • Experien?? practic? ntr-unul din domeniile: instalarea de sisteme de vid n diferite tehnologii, proiectarea CAD ?i analiza FEM a incintelor de vid ?i/sau a unor sisteme mecanice complexe
  • S? fie la curent cu cele mai recente dezvolt?ri n industria vidului ?i cu op?iunile tehnice disponibile (pompe turbo-moleculare, pompe ionice, scroll, cu membran?, criogenice, tipuri ?i intervale de m?sur? pentru jojele de vid)
  • Fluen?? n limba Englez?, att n scris ct ?i n vorbit
  • Atitudine orientat? asupra ob?inerii de rezultate
  • nsu?irea cu responsabilitate a activit??ilor ntreprinse
  • Predilec?ie c?tre dezvoltarea personal? continu? ?i c?tre dobndirea de noi cuno?tin?e
  • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
  • Disponibilitate pentru executarea unor stagii de lucru n afara ??rii
  • Reprezint? un avantaj, dar cel putin un subpunct este necesar:
  • Experien?? de lucru cu sisteme de vid nalt, preferabil n cadrul unor experimente cu fascicule laser, de fizic? nuclear? sau fizica energiilor nalte
  • Experien?? practic? n detectarea scurgerilor ?i interpretarea datelor furnizate de un analizor de gaze reziduale
  • Experien?? n proiectarea ?i construirea unor sisteme de interlock pentru sisteme de vid
  • Programarea ?i mentenan?a sistemelor PLC (de ex. Simatic Step 7 - WinCC)
  • Proiectarea sistemelor mecanice complexe, de precizie
  • Cunoa?terea regulilor corespunz?toare de proiectare pentru utilizarea n siguran?? a sistemelor de vid nalt (de exemplu protec?ia la c?derea tensiunii, scurgeri spontane) pentru siguran?a operatorului ?i echipamentului
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România, for a period 1 (one) year with the possibility of extension..
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: