Cercetator Junior

Departament Sistem Laseri


  Domeniu de activitate:
 • Cercet?torii Juniori vor asigura parte din expertiza ?tiin?ific? necesar? pentru func?ionarea ?i dezvoltarea experimentelor ELI-NP
 • Cercet?torii Juniori ?i vor desf??ura activitatea n grupuri conduse de Cercet?tori Seniori, n cadrul c?rora vor fi ncurajate cercetarea personal? ?i ini?iativa de colaborare
 • Principalele responsabilități:
 • Vor realiza operarea ?i mentenan?a sistemului laser de mare putere ELI-NP (HPLS) ?i a sistemului de transport al fasciculului laser (LBTS)
 • Vor participa la activit??ile de cercetare conduse de Cercet?tori Seniori
 • Vor lua parte la ntruniri ?i conferin?e ?tiin?ifice
 • Vor lua parte la procesul de definire ?i dezvoltare a zonelor dedicate experimentelor ELI-NP
 • Principalele atribuții:
  • ndeplinirea sarcinilor specifice n cadrul Departamentului condus? de un Cercet?tor Senior:
  • - Asisten?? la instalarea sistemelor HPLS ?i LBTS n cadrul ELI-NP
  • - Punerea n func?iune a sistemelor HPLS ?i LBTS n cadrul ELI-NP
  • - Operarea ?i mentenan?a sistemelor HPLS ?i LBTS n cadrul ELI-NP
  • - Suport pentru grupurile experimentale
  • Participarea la ntlniri ?i conferin?e ?tiin?ifice
  • Participarea la elaborarea Memoriilor Tehnice (TDR) pentru zonele dedicate experimentelor ELI-NP
  • Participarea n cadrul activit??ilor specifice pe parcursul fazei de punere n func?iune ?i instalare
  • Furnizarea asisten?ei pentru elaborarea documentelor tehnice pentru acceptan?a livrabilelor Proiectului
  • Implicarea activ? ?i eficient? n dialogul ?i comunicarea cu echipa ELI-NP ?i promovarea unui cadru de colaborare armonios
  Experiență profesională:
  • Doctorat n domenii aferente activit??ii de cercetare din cadrul ELI-NP
  • Cel pu?in 2 ani de experien?? (CS) ?i 4 ani de experien?? (CS III) n cercetare-dezvoltare sau n nv???mntul superior, din care cel pu?in 1 an de experien?? (CS) ?i 2 ani de experien?? (CS III) n domeniul fizicii laserilor sau alte domenii aferente ELI-NP
  • O foarte bun? cunoa?tere a domeniului ?tiin?ific relevant pentru ELI-NP
  • Cursivitate n limba englez?
  • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România.
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: