Cercetator Junior - Fizica Experimentala a Plasmei cu Laseri de Mare Putere

Departament Experimente Laser


  Domeniu de activitate:
 • Cercet?torul Junior va realiza experimente ?tiin?ifice ?i dezvolt?ri tehnologice n toate direc?iile ?tiin?ifice ale Departamentului, va participa n cadrul grupurilor ?tiin?ifice de lucru, va asista activitatea de cercetare a cercet?torilor postdoctorali ?i a studen?ilor doctoranzi, ?i va participa la implementarea obiectivelor ?tiin?ifice ale Departamentului Experimente Laser (LDED). Vor fi ncurajate cercetarea personal? ?i ini?iativa de colaborare
 • Principalele responsabilități:
 • Vor participa la activit??i de cercetare conduse de Cercet?tori Seniori
 • Vor lua parte la ntruniri ?i conferin?e ?tiin?ifice
 • Vor lua parte la procesul de definire ?i dezvoltare a zonelor dedicate experimentelor ELI-NP
 • Principalele atribuții:
  • ndeplinirea sarcinilor specifice n cadrul Departamentului Experimente Laser (LDED) condus? de un Cercet?tor Senior
  • Participarea la ntruniri ?i conferin?e ?tiin?ifice
  • Participarea la activit??ile specifice din faza de punere n func?iune ?i instalare
  • Asigurarea suportului n elaborarea documentelor tehnice pentru acceptan?a livrabilelor Proiectului
  • Implicarea activ? ?i eficient? n dialogul ?i comunicarea din cadrul echipei ELI-NP ?i promovarea unui cadru armonios de colaborare
  Experiență profesională:
  • Doctorat n fizic?
  • Minimum 2 ani de experien?? (CS) ?i 4 ani de experien?? (CS III) n domeniul cercet?rii ?i dezvolt?rii si/sau nv???mntul superior, din care cel pu?in 1 an de studii postdoctorale n domenii relevante pentru fizica plasmei cu laseri de mare putere precum:
  • - experimente plasma cu laseri de mare intensitate
  • - fizica plasmei cu densitate de nalt? energie
  • - diagnoz? plasma laser
  • - spectroscopie laser n domeniul femtosecundelor ?i aplica?ii
  • Doctorat ntr-un domeniu aferent activit??ii de cercetare din cadrul ELI-NP
  • Num?r important de publica?ii
  • Referin?e excelente n domeniul cercet?rii
  • Cursivitate n limba englez?
  • Experien?? demonstrat? de lucru n echip? ?i capacitate de comunicare ?i colaborare eficient?
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România.
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: