Inginer debutant

Departament Experimente Laser


  Domeniu de activitate:
 • Inginerul debutant ?i va desf??ura activitatea n cadrul Departamentului Experimente Laser (LDED) ?i va colabora cu echipele tehnice ?i experimentale din cadrul departamentului ?i din cadrul ELI-NP pentru implementarea programelor experimentale, operarea ?i mentenan?a sistemelor experimentale de care este responsabil
 • Principalele responsabilități:
 • Realizarea ?i punerea n func?iune a echipamentelor ?i a amenaj?rilor pentru laboratorul XGamma si pentru laboratorul de instrumentatie din cadrul LDED
 • Responsabil pentru inventarierea componentelor si echipamentelor din cadrul LDED
 • ndeplinirea sarcinilor n cadrul LDED aferente instrumentelor de diagnoz? ,monitorizare ?i control a radia?iilor X din cadrul laboratorului XGamma
 • Participare la dezvoltarea sistemului de imagistic? cu contrast de faz? din cadrul laboratorului XGamma ?i a altor montaje experimentale care urmeaz? s? fie implementate n cadrul acestui laborator
 • Participarea la desf??urarea procedurilor de achizi?ie necesare pentru echipamente n cadrul LDED
 • Principalele atribuții:
  • Inventariaz? componentele si echipamentele din cadrul LDED ?i men?ine o evident? clar? a evolu?iei acestora (utilizare, depozitare);
  • Particip? la realizarea ?i punerea n func?iune a echipamentelor ?i amenaj?rilor pentru laboratorul XGamma si pentru laboratorul de instrumentatie din cadrul LDED
  • Particip? la preg?tirea documenta?iei necesarea pentru ob?inerea de aprob?ri de la CNCAN pentru desf??urarea activit??ilor n laboratorul XGamma
  • Realizez? sarcini n cadrul LDED aferente instrumentelor de diagnoz?, monitorizare ?i control a radia?iilor X din cadrul laboratorului XGamma;
  • Participa la dezvoltarea sistemului de imagistic? cu contrast de faz? din cadrul laboratorului XGamma
  • Urm?re?te ?i execut? procedurile asociate echipamentelor alocate
  • Particip? ?i realizeaz? documenta?ia necesar? pentru achizi?ia componentelor ?i echipamentelor necesare
  • Asigurarea conformit??ii activit??ilor cu standardele din domeniu
  • Participarea la men?inerea performan?elor echipamentelor ?i sistemelor ELI-NP la nivelul dorit
  • Participarea activ? la activit??ile de dezvoltare tehnologic? desf??urate n cadrul ELI-NP
  • Utilizeaz? echipamentele din dotare corect, conform indica?iilor manualelor de utilizare, nu face modific?ri ale acestora ?i nu ndep?rteaz? sau anuleaz? sistemele de protec?ie ale acestora
  • Asigur? asisten?a tehnic? la recep?iile diferitelor livrabile
  • Utilizeaz? echipament de protec?ie corespunz?tor specificului muncii, conform indica?iilor inspectorului SSM ?i a lucr?torilor nominaliza?i SSM, a manualelor de utilizare sau procedurilor de lucru ?i n acord cu evaluarea de risc pentru locul s?u de munc?
  • Particip? la activit??ile de instruire general? sau specific? de SSM, PSI sau Protec?ie Civil?;
  • Respect? normele legale ?i institu?ionale privind secretul ?i confiden?ialitatea datelor ?i informa?iilor
  • Respect? procedurile, regulamentele din institut ?i normele legale n vigoare ?i anun?? ?eful ierarhic dac? constat? nc?lc?ri ale acestora
  • R?spunde de ndeplinirea ntocmai ?i la timp a atribu?iilor ?i prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite n prezenta fi??
  • Particip? la programele de perfec?ionare profesional? stabilite la nivelul ELI-NP
  Experiență profesională:
  • Diplom? de licen?? n Inginerie sau Fizica
  • Cuno?tin?e de operare/ programare pe calculator: Pachetul Microsoft Office, C++, Matlab, IDL sau alte programe pentru prelucrare de date ?i imagini
  • Cuno?tin?e de baz? despre Sisteme de radia?ie X;
  • Cuno?tin?e de baz? de optic?
  • Abilitatea de a nv??a tehnologii noi, de ultima or?;
  • Abordare structurat? ?i organizat? privind munca pentru a putea realiza inventarierea echipamentelor si componentelor unui intreg departament ?i urmarirea evolu?iei acestora
  • Capacitate de adaptare rapid? ?i flexibilitate de adaptare la priorit??i
  • Fluen?? n limba englez?
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România.
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: