Cercetator Junior - Simulari numerice

Departament Experimente Laser Gama


  Domeniu de activitate:
 • Cercet?torul Junior va asigura o parte din expertiza ?tiin?ific? necesar? oper?rii ?i dezvolt?rii experimentelor cu fascicule laser ?i gama combinate la ELI-NP. Acesta ?i va desf??ura activitatea n grupuri de cercetare, mpreun? cu cercet?tori, ingineri, asisten?i post-doctorali de cercetare ?i studen?i doctoranzi, n acela?i timp cercetarea individual? ?i ini?iativele de colaborare fiind ncurajate
 • n faza de operare, Cercet?torii juniori vor asigura func?ionarea optim? a aranjamentelor experimentale din cadrul Departamentului Experimente Laser Gama (LGED), vor participa la eforturile de upgrade ?i la dezvolt?rile noilor setup-uri experimentale. Vor preg?ti ?i sus?ine experimente din cadrul programului ?tiin?ific al ELI-NP
 • Principalele responsabilități:
 • Participarea la proiectarea ?i construirea aranjamentelor experimentale ?i la studii de pia?? pentru achizi?ionarea de componente
 • Participarea activ? n echipele de cercetare la dezvoltarea setup-urilor experimentale ?i la desf??urarea experimentelor ?tiin?ifice
 • Ini?ierea ?i men?inerea unor colabor?ri cu echipe de cercetare externe
 • Consultarea Conduc?torului Departamentului n domeniilor n care au expertiz?
 • Conlucrarea cu asisten?ii post-doctorali de cercetare ?i studen?ii doctoranzi pentru desf??urarea programului ?tiin?ific
 • Principalele atribuții:
  • Propunerea unor teme de cercetare in domeniul simul?rilor numerice relevante pentru ELI-NP ?i a unor solu?ii de optimizare a sistemelor de calcul disponibile pentru ELI-NP
  • Coordonarea activit??ii unor studen?i doctoranzi ?i post-doctoranzi
  • ndeplinirea atribu?iilor specifice Departamentului Experimente Laser Gama (LGED)
  • Participarea la ntlniri ?tiin?ifice ?i la conferin?e
  • Participarea la activit??i specifice perioadei de comisionare ?i instalare a echipamentelor
  • Implicarea activ? n dialogul din cadrul echipei ELI-NP ?i promovarea unui mediu armonios de colaborare
  • mbun?t??irea cunoa?terii ?tiin?ifice ?i a competen?elor n teme de cercetare relevante pentru ELI-NP
  Experiență profesională:
  • Doctorat n fizic?
  • Experien?? demonstrat? n fizic? teoretic? ?i/sau modelarea numeric? a proceselor fizice
  • Experien?? n programarea n C++, Python; dezvoltare n CUDA/OpenCL
  • Cel pu?in 2 ani experien?? n cercetare-dezvoltare ?i/sau educa?ie superioar? dup? doctorat, n domeniul simul?rilor numerice pentru experimente bazate pe lasere
  • Referin?e excelente n cercetare
  • Fluen?? n limba Englez?
  • Predilec?ie c?tre dezvoltarea personal? continu? ?i c?tre dobndirea de noi cuno?tin?e
  • Experien?? dovedit? pentru lucrul in echip?, comunicare, colaborare eficient?
  Condiții de angajare:
  • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România.
  • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
  • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
  • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
  Aplicații:
  Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
  Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: