Asistenti post-doctorali de cercetare

Departament Sistem Laseri


  Domeniu de activitate:
 • Asisten?ii post-doctorali de cercetare vor asigura parte din expertiza ?tiin?ific? necesar? pentru preg?tirea experimentelor ELI-NP
 • Asisten?ii post-doctorali de cercetare ?i vor desf??ura activitatea n cadrul grupurilor de lucru conduse de Cercet?tori ?tiin?ifici, fiind ncurajat? ini?iativa personal? privind cercetarea ?tiin?ific?
 • Principalele responsabilități:
  Principalele atribuții:
   • mbun?t??irea cuno?tin?elor ?i competen?elor ?tiin?ifice privind tematicile de cercetare ELI-NP
   • ndeplinirea sarcinilor specifice n cadrul Activit??ii de Cercetare condus? de un Cercet?tor ?tiin?ific
   • Participarea la ntruniri ?i conferin?e ?tiin?ifice
   • Participarea la elaborarea experimentelor ELI-NP
   • Participarea la activit??i specifice pe parcursul fazei de instalare ?i punere n func?iune
   • Participarea la elaborarea specifica?iilor echipamentelor care se vor dezvolta sau ob?ine pentru ELI-NP
   • Participarea la operarea ?i mentenan?a echipamentelor ELI-NP
   • Furnizarea asisten?ei pentru elaborarea documentelor tehnice pentru acceptan?a livrabilelor Proiectului
   Experiență profesională:
   • Doctorat n domenii aferente activit??ii de cercetare din cadrul ELI-NP
   • O bun? cunoa?tere a domeniului ?tiin?ific relevant pentru ELI-NP
   • Cursivitate n limba englez?
   Condiții de angajare:
   • Post cu normă întreagă, în București - Măgurele, România, for a period 1 (one) year with the possibility of extension..
   • Beneficii incluse: abonament de servicii medicale private, concediu de odihnă plătit.
   • Salariu motivant, la nivel european, bazat pe calificări și experență.
   • Candidatul trebuie să fie dispus să călătorească în străinătate pentru colaborări științifice în cadrul diverselor infrastructuri de cercetare, ca parte a timpului de lucru.
   Aplicații:
   Aplicațiile trebuie să fie însoțite de documentele solicitate în Regulamentul de selecție pentru acest post.
   Aplicațiile vor fi trimise către Departamentul de Resurse Umane la adresa human.resources@eli-np.ro

DOCUMENTS SECTION IS UNDER CONSTRUCTION!
APPLY FOR THIS JOB: