Directori


Călin A. UR

Dr. Călin A. UR

Director de Proiect [ office.elinpeli-np.ro ]

Dr. Călin Alexandru Ur este un Cercetător senior consacrat în domeniul fizicii nucleare experimentale, autor al unui număr de peste 380 de lucrări publicate în reviste internaționale cu evaluare colegială și membru în cadrul a numeroase comisii științifice și consilii editoriale internaționale.
Înainte de a se alătura proiectului ELI-NP în calitate de Șef al Activității de Cercetare Fascicul Gama de Mare Intensitate, Dr. Ur a fost Responsabilul Grupului Experimental GAMMA din cadrul Institutului Național de Fizică Nucleară (INFN) din Padova, Italia, și Coordonator Științific al Complexului de Acceleratoare Tandem-ALPI-PIAVE din cadrul Laboratoarelor Naționale Legnaro (LNL) din Italia. Din anul 2015 este Directorul Școlii Doctorale de Ingineria și Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor din cadrul Universității Politehnica din București.

Prof. Dr. Kazuo A. TANAKA

Director Științific [ office.dirsteli-np.ro ]

Prof. Kazuo A. Tanaka este un om de știință de renume mondial, consacrat în domeniul fuziunii nucleare cu laser și al fizicii plasmei, autor al unui număr de peste 300 de lucrări și câștigător a numeroase burse de cercetare și distincții, printre care titlul de membru al Asociației Americane de Fizică (APS) și Premiul Dawson al APS.

Înainte de a se alătura proiectului ELI-NP în anul 2016, Prof. Tanaka și-a desfășurat activitatea de cercetare în cadrul Laboratorului pentru Energetică Laser (LLE) al Universității din Rochester și în cadrul Universității din Osaka și a fost Director al Bibliotecii pentru Ingineria Științelor și al Centrului pentru Știință Neliniară și Inginerie din cadrul Universității Osaka.

Kazuo TANAKA

Director Tehnic [ office.dirtecheli-np.ro ]

Dr. Ionel ANDREI

Director Controlul Calității și Supravegherea Implementării Proiectului [ office.dircceli-np.ro ]

Ionel Andrei ocupă funcția de Director Controlul Calităţii și Supravegherea Implementării Proiectului ELI-NP din anul 2017. Acesta deține o diplomă de master obținută în cadrul Universității Politehnica din București și o diplomă de doctor conferită de Universitatea din București. În perioada anilor 2004-2013 și 2016-2017 Ionel Andrei a ocupat funcția de Director General pentru Programe CD și ulterior Coordonarea Strategiei CDI în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării din România.
Din anul 2013 este membru al Delegației române în Consiliul de Politică Industrială (IPC) ESA și din 2017 până în 2020 a fost Vicepreședintele IPC. Ionel ANDREI a fost reprezentant ESFRI și ERAC, precum și membru al Comitetului Executiv ESFRI în perioada 2009 - 2013. Acesta a îndeplinit funcțiile de evaluator și observator pentru cereri de propuneri în cadrul programelor-cadru CDI ale CE. A participat în cadrul a numeroase grupuri de lucru și conferințe europene și regionale privind infrastructurile de cercetare. A primit diploma de excelență din partea ANCS și fost distins cu Ordinul Național „Pentru Merit”.

Ionel ANDREI
Raluca STOICEA

Dr. Raluca STOICEA

Director Juridic și Resurse Umane [ office.dirjrueli-np.ro ]

Dr. Raluca Stoicea a absolvit Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, iar în anul 2018 a obținut diploma de doctor în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept - Universitatea din București.
Din anul 1999 a ocupat funcția de Consilier Juridic pentru entități private și publice. Începând cu anul 2006 aceasta a preluat coordonarea Departamentului Juridic și Resurse Umane din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), cel mai mare institut național de cercetare din România, din toate punctele de vedere (productivitate științifică, număr de personal, infrastructură).

Aceasta a activat ca membru în cadrul grupurilor de lucru la nivel de experți în domeniul resurselor umane și juridic pentru definirea guvernanței și modelului instituțional pentru noi entități de cercetare asociative cu o largă participare din țări UE și non-UE. A fost unul dintre cei doi reprezentanți români în Comitetul Administrativ și Financiar al FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH) – una dintre cele mai mari infrastructuri de cercetare în curs de execuție în Europa - 11 țări asociate) și este unul dintre reprezentanții români în Asociația Internațională ELI, un proiect european de anvergură, inclus pe Foaia de parcurs 2006 a Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (ESFRI).
În anul 2012 a preluat funcția de Director Juridic și RU în cadrul ELI-NP, contribuind la implementarea proiectului precum și la înființarea viitorului Centru European de Cercetare, ELI-NP, o infrastructură de vârf care va deservi comunitatea științifică din întreaga lume, care se dorește a fi un catalizator pentru inovare în industrie și sectorul privat, capabil să dezvolte transferul tehnologic atât către întreprinderile mici și mijlocii cât și către marile companii, precum și să pregătească cercetători și ingineri în numeroase discipline asociate cu Lumina Extremă.

Ec. Alexandru POPESCU

Director Economic [ office.direceli-np.ro ]

Din octombrie 2002 Alexandru Popescu ocupă funcția de Director Economic al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), cel mai mare institut național de cercetare din România, din toate punctele de vedere (productivitate științifică, număr de personal, infrastructură). Acesta este principalul responsabil pentru întreaga conducere financiară a institutului.
A activat ca membru în cadrul grupurilor de lucru la nivel de experți în domeniul financiar pentru definirea modelului de cost pentru noi entități de cercetare asociative cu o largă participare din țări UE și non-UE. A fost unul dintre cei doi reprezentanți români în Comitetul Administrativ și Financiar al FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH) – una dintre cele mai mari infrastructuri de cercetare în curs de execuție în Europa - 11 țări asociate) și este unul dintre reprezentanții români în Comitetul Administrativ și Financiar al Asociației Internaționale ELI, un proiect european de anvergură, inclus pe Foaia de parcurs 2006 a Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare (ESFRI).
În anul 2012 a preluat funcția de Director Economic în cadrul Centrului ELI-NP, contribuind la implementarea proiectului precum și la înființarea viitorului Centru European de Cercetare, ELI-NP, o infrastructură de vârf care va deservi comunitatea științifică din întreaga lume, de la care se așteaptă să fie un catalizator pentru inovare în industrie și sectorul privat, capabil să dezvolte transferul tehnologic atât către întreprinderile mici și mijlocii cât și către marile companii, precum și să pregătească cercetători și ingineri în numeroase discipline legate de fotonica nucleară. În aceste calități Alexandru Popescu operează cu fonduri naționale și europene. Numai Centrul ELI-NP în sine are un buget de 310 milioane de euro, din care 85% reprezintă fonduri europene și 15% sunt asigurate de la bugetul de stat.
Alexandru Popescu a absolvit în anul 1998 Universitatea Româno-Americană - Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale.

Ec. Alexandru POPESCU

Asistente


Domnica NEAGU

Asistentă Director Proiect

Domnica
NEAGU

Marinela PAIUSESCU

Asistentă Director Proiect

Marinela
PAIUSESCU