2020 Aug 19

Puls laser de 10 PW emis și propagat prin întregul sistem laser ELI-NP

Operarea de anduranță a laserului de 10 PW a fost realizată cu succes la data de 19 august 2020 prin compresorul de pulsuri și sistemul de transport al fasciculului laser. Pulsurile laser au fost repetate la 3 PW, 7 PW, 8 PW și 10 PW (230 J, 23 fsec) timp de o oră, cu un puls pe minut.
La acest test de performanță au participat, prin platforma Zoom, domnul Prof. Gérard Mourou, Laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2018, oficiali ai guvernului României și directori ai pilonilor ELI.

2019 Oct 4

Semnarea contractului pentru Sistemul VEGA

În data de 4 octombrie 2019 a fost semnat contractul pentru realizarea Sistemului Versatil de Raze Gamma (VEGA) de către compania americană Lyncean Technologies Inc. (Fremont, CA), atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice. Sistemul VEGA, operațional la începutul anului 2023, va fi cea mai avansată sursă de raze gamma din lume, cu un flux de raze gamma având o magnitudine cu aproximativ un ordin de mărime mai mare și o lățime de bandă, sau energie răspândită, cu cel puțin un factor din doi mai mică decât echipamentele de vârf din prezent. Sistemul va avea aplicații în fizica fundamentală, fizica nucleară și astrofizică, precum și în cercetarea aplicativă din domeniul științei materialelor, al managementului deșeurilor nucleare și al științelor vieții. Contractul cuprinde proiectarea, execuția, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului, precum și suport pentru operare și mentenanță pe o perioadă de trei ani după finalizare.

2019 Mar 13

10.88 PW! Record mondial la Sistemul Laser de Mare Putere ELI-NP

Sistemul Laser de Mare Putere din cadrul ELI-NP a atins performanţa planificată de 10 PW (zece milioane de miliarde de wați) și a fost realizat cu succes un test demonstrativ.
Atingerea puterii de 10 PW la ELI-NP reprezintă un punct de referință pentru cercetarea științifică mondială și un reper în istoria științei. Europa este astfel mândra beneficiară, prin intermediul României, a celui mai puternic laser din lume. Finalizarea acestui echipament științific unic la parametrii proiectați deschide calea spre realizarea experimentelor internaționale de cel mai înalt nivel la Măgurele.

2018 Oct 02

Premiul Nobel pentru Fizică decernat domnului Prof. Gérard Mourou

Premiul Nobel pentru Fizică în anul 2018 a fost acordat Profesorilor Arthur Ashkin (SUA), Gérard Mourou (Franța) și Donna Strickland (Canada) "pentru descoperiri inovatoare în domeniul fizicii laserilor". Laureații Donna Strickland și Gérard Mourou s-au afirmat printre cei mai cunoscuți cercetători din întreaga lume în fizica laserilor. În anul 1985 aceștia au dezvoltat o metodă absolut nouă de generare a unor pulsuri optice ultra-scurte – Chirped Pulse Amplification (CPA) (amplificarea pulsurilor cu derivă de frecvență) – o metodă revoluționară care a făcut posibilă construirea laserilor de mare putere (detalii).
Profesorul Gérard Mourou este inițiatorul și promotorul proiectului european ELI-Extreme Light Infrastructure din care face parte ELI-NP. Profesorul Mourou a contribuit la pregătirea cazului științific al ELI-NP. Acesta este de asemenea membru al Consiliului Științific Internațional Consultativ (ISAB) al ELI-NP și colaborator activ al grupului de cercetători ai ELI-NP pentru pregătirea primelor experimente pentru ELI-NP după cele de comisionare (Day 1 experiments). Activitatea inovativă de cercetare științifică fundamentală și aplicativă definește atât ELI-NP cât și un domeniu emergent al științei moderne – fotonica nucleară.

2016 Oct 11

Vizita Comisarului european pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, Carlos Moedas

2016 Sep 13

Vizita domnului François Hollande și a domnului Klaus W. Iohannis

În cursul unei vizite de stat în România, Președintele Franței, François Hollande, a vizitat ELI-NP alături de Președintele României, Klaus W. Iohannis, și o importantă delegație de reprezentanți ai mediului de afaceri din Franța. Programul vizitei a inclus forumul economic „Parteneriatele franco-române de viitor”, în cursul căreia a fost semnat un acord important privind formarea competenţelor în domeniul laserilor de mare intensitate.

2016 Sep

Finalizarea construcției

2016 Feb 05

Aprobarea de către CE a Fazei a II-a a Proiectului ELI-NP

Comisia Europeană a aprobat cea de-a doua fază de implementare a proiectului ELI-NP cu un nou calendar pentru lucrările de construcție și instalarea echipamentelor, includerea clădirilor auxiliare și achiziționarea echipamentelor de cercetare suplimentare. Au fost alocate de asemenea 17,8 milioane de euro în plus.

2015 Feb 19

Vizita Președintelui României, Klaus Iohannis

În data de 19 februarie 2015 domnul Klaus Iohannis, Președintele României, a vizitat Centrul de Cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics) aflat în construcție la București-Măgurele, pe amplasamentul Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.
Președintele Iohannis a declarat că ambițiosul proiect științific al laserului de la București-Măgurele va așeza România pe harta cercetării fundamentale de vârf. Acesta a subliniat rolul important al ELI-NP pentru cercetarea și educația din România, precum și potențialul său de a atrage înapoi în țară cercetătorii români cu carieră internațională. Președintele și-a exprimat întregul sprijin pentru proiect, manifestându-și de asemenea încrederea în implementarea cu succes a acestuia.
Vizita a constituit un eveniment important pentru Comunitatea de Fizică din România.

2013 Oct 04

Vizita Comisarului european pentru cercetare, ştiinţă şi inovare, Marie Geoghegan-Quinn

2013 Jul 11

Contractul HPLS cu THALES România

Ceremonia de semnare a Acordului de cooperare în domeniul pregătirii de specialiști pentru ELI-NP a avut loc la Palatul Victoria, în prezența Prim-miniștrilor României și Franței, Victor Ponta și Jean-Marc Ayrault. A fost semnat de asemenea contractul între IFIN-HH și Asocierea THALES OPTRONIQUE SAS - S.C. THALES SYSTEMS ROMANIA S.R.L. în vederea furnizării Sistemului Laser de Mare Putere (HPLS).

2013 Jun 14

Ceremonia de așezare a pietrei de temelie - Lansarea Proiectului ELI-NP

La ceremonia oficială de așezare a pietrei de temelie au participat Prim-ministrul Victor Ponta, Comisarul European pentru Politică Regională, Johannes Hahn, membrii ai Guvernului României, parlamentari români și europeni, reprezentați ai administrației locale și centrale, precum și invitați din mediul academic și de afaceri.

2013 Apr 11

Asociația Internațională pentru Consorțiul ELI

Extreme Light Infrastructure (ELI), care va deveni prima infrastructură internațională pentru utilizatori din lume, a fost înființată ca Asociație Internațională în cadrul unei ceremonii notariale desfășurate în Belgia, la Bruxelles. La ceremonie și la recepția care a urmat au participat Robert-Jan Smits, Directorul General al Direcției Generale Cercetare și Inovare, și Ana Arana Antelo, Șeful Unității „Infrastructuri de cercetare”, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai țărilor partenere ELI.
Asociația Internațională ELI-DC este o organizație nonprofit supusă legislației belgiene (AISBL). Aceasta promovează dezvoltarea durabilă a ELI ca infrastructură de cercetare, sprijină implementarea coordonată a infrastructurilor de cercetare ELI și menține coerența și complementaritatea misiunilor științifice ale infrastructurilor. Asociația este de asemenea responsabilă pentru înființarea unui consorțiu internațional care se va ocupa de viitoarea operare a ELI, de preferat sub forma unui Consorțiu pentru o Infrastructură Europeană de Cercetare (ERIC).
Membrii fondatori ai Asociației Internaționale ELI-DC sunt Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), Societatea cu Răspundere Limitată Nonprofit pentru Cercetare și Dezvoltare ELI-Hu din Ungaria și societatea Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. din Italia. Institutul de Fizică al Academiei de Științe din Cehia (Fyzikální ústav AV CR, v.v.i.), DESY - Deutsches Elektronen Synchrotron (Germania), Science & Technology Facilities Council (STFC - Marea Britanie) și Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS - Franța) s-au alăturat Asociației după înființare.

2012 Oct 11

Alocarea fondurilor structurale

Proiectul ELI-NP, o investiție de 293,1 milioane de euro din Fonduri Structurale, a fost aprobat de Comisia Europeană. Prima fază a Proiectului (2012-2015) a fost de asemenea aprobată.

2011 Dec 15

Finalizarea Proiectului tehnic

Hachiko Design a realizat Proiectul tehnic pentru Clădirile ELI-NP. Ocupând o suprafață de peste 33.000 m2 de clădiri noi, proiectul a adus soluții tehnologice de vârf în România. Peste 20.000 m2 reprezintă clădiri pentru echipamente științifice cu cerințe speciale, cum ar fi stabilizare împotriva vibrațiilor, camere curate, etc. Sistemul HVAC al ELI-NP utilizează schimbătoare de căldură geotermale pentru reducerea consumului de energie electrică. Proiectul integrează de asemenea nevoile speciale ale infrastructurii în ceea ce privește radioprotecția și ecranarea pulsurilor electromagnetice.

2010 Dec 08

Aprobarea finanțării de către Guvernul României

Guvernul României a aprobat documentele privind construcția infrastructurii ELI-NP, un important pas premergător depunerii proiectului la JASPERS pentru evaluare și la Comisia Europeană pentru aprobare.

2010 Sep 06

Studiul de fezabilitate ELI-NP

Studiul de fezabilitate al ELI-NP a fost realizat de Proiect București S.A. Prima fază a inclus Sistemul Laser de Mare Putere, Sistemul Fascicul Gamma, sălile experimentale și laboratoarele, Clădirea de birouri, Casa de oaspeți și Cantina. Proiectul aduce noi soluții pentru încălzirea/răcirea spațiilor mari ale sălilor experimentale (schimbătoare de căldură geotermală) și protecție împotriva vibrațiilor (amortizori activi). Se așteaptă ca noua investiție în infrastructura de cercetare să aibă un important impact socio-economic asupra zonei Măgurele.

2010 Apr 16

Consorțiului de Livrare ELI - Ședința inaugurală

Prima ședință pentru fondarea Consorțiului de Livrare ELI (ELI-DC) s-a desfășurat la Praga, cu participarea reprezentanților celor trei piloni ai ELI.

2008 Feb 20-21

Ședința de lansare a ELI-PP

Șaizeci de oameni de știință, reprezentând un număr de 50 de laboratoare din țările implicate în cadrul proiectului, s-au întâlnit în perioada 20 - 21 februarie 2008 cu ocazia ședinței oficiale de lansare a fazei pregătitoare a ELI, care a avut loc la Ambasada României de la Paris.
Spre Lumina Extremă: Proiectul ELI
Ca parte a celui de-al 7-lea Program Cadru, Comisia Europeană a desemnat CNRS (Centrul Național pentru Cercetare Științifică din Franța) pentru coordonarea fazei pregătitoare a proiectului ELI (Extreme Light Infrastructure) având ca scop realizarea unui laser ultra-puternic, care va deschide calea unei ramuri complet noi în domeniul fizicii. Proiectul a fost condus de Laboratorul de Optică Aplicată (LOA), al cărui director, domnul Gérard Mourou, a fost principalul catalizator din spatele proiectului. Faza pregătitoare a durat trei ani și s-a desfășurat sub tutela comună a trei instituții din Franța, Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA), Ecole Polytechnique (EP) și CNRS.
300 de persoane într-o perioadă de 3 ani
Comisia Europeană a acordat CNRS suma de 6 milioane de euro pentru managementul proiectului. Din 2008 și până în 2011, Laboratorul de Optică Aplicată (LOA), cu sediul în Palaiseau lângă Paris, a condus, a orchestrat și a coordonat lucrările unui număr de 300 de cercetători europeni din 50 de laboratoare răspândite în 13 țări ale UE. Studiul s-a axat inițial pe aspectele tehnice, examinându-se fabricarea unor cristale laser mai eficiente și a unor componente optice noi. Locațiile alese pentru cei trei piloni ai proiectului au fost România, Ungaria și Cehia.