Divizia Tehnică

Divizia Tehnică oferă suportul pentru implementarea și operarea ansamblurilor de echipamente mari (HPLS, LBTS, sistemul VEGA) și integrarea, operarea ansamblurilor de experimente. Activitatea diviziei are o componentă de dezvoltare a bazei tehnice pentru sprijinul experimentelor activității de cercetare - dezvoltare. Divizia Tehnică a ELI-NP este alcătuită din 5 compartimente: Biroul de proiectare, Atelierul mecanic și de vid, Atelierul electronic, Laboratorul de ținte și Laboratorul de dozimetrie.

Biroul de proiectare - responsabil pentru proiectarea și simularea sistemelor mecanice sau electronice

Sarcina Biroului de proiectare este proiectarea mecanică, electrică și electronică a componenetelor sau ansamblurilor necesare în procesul de implementare, operare sau dezvoltare a sistemelor de experimente complexe dezvoltate în jurul HPLS, LBTS și sistemul VEGA.
Inginerii acestui birou colaborează cu grupurile de cercetători pentru punerea în operă a sistemelor sau componentelor necesare a fi proiectate.

Atelierul mecanic și de vid - suport pentru execuția componentelor mecanice și a sistemelor de vid din cadrul institutului

Atelierul este responsabil pentru execuția componentelor mecanice și a sistemelor necesare pentru proceselor de implementare și operare.
Colaborează cu biroul de proiectare asigurând suportul tehnic pentru camerele de experimente.

Atelierul electronic - suport pentru dezvoltarea circuitelor electronice și a dispozitivelor de automatizare

Acest atelier este responsabil pentru depanarea și reparația echipamentelor electronice complexe din cadrul institutului, deasemenea responsabil pentru dezvoltarea dispozitivelor electronice sau a sistemelor de automatizare, necesare pentru experimente sau îmbunătățirea ansamblurilor funcționale mari.
Laboratorul de electronică din cadrul atelierului, oferă diverse servicii specifice domeniului său cum ar fi mentenanța echipamentelor, reparații, suport tehnic pentru pregatirea și desfășurarea experimentelor. Laboratorul este dotat cu aparatură pentru măsurări ale parametrilor electrici în fizica și electronica aplicată din cadrul ELI-NP astfel încât se pot proiecta și realiza cu acuratețe prototipi de module electronice în cantități mici, adaptori și echipamente de automatizare.
Aceste activități sunt dedicate pentru a servi cercetarea și experimentele din cadrul ELI-NP.
Măsurătorile din cadrul laboratorului sunt importante pentru determinarea funcționării defectuoase la aparatura sau la dispozitivele nou create pentru a fi folosite la experimente.

Pentru aceste masurători se pot folosi urmatoarele aparate:

Osciloscoape (500MHz, 2.5Gs/s)
Generator de semnal și funcții
Surse de alimentare
Multimetre
Diverse sonde
Microscop
Punți RLC
Piese și componente electronice (rezistențe, potențiometre, condensatori, tranzistori, diode, diode LED, cicuite integrate, relee, regulatoare de tensiune, sonerii, etc.)
Diverse sortimente de cabluri de energie, semnalizare și comandă
Laboratorul de ținte - cercetare și dezvoltare a materialelor țintă pentru cercetarea cu laser și gamma

Cel mai complex laborator din divizie, laboratorul de ținte are o componentă puternică de cercetare legată de dezvoltarea materialelor speciale utilizate ca ținte în experimente.

Procesul de fabricație începe după stabilirea procedurii în corelație cu procesul de cercetare. Laboratorul de ținte, care cuprinde în prezent o suprafață de 270 m2 de mediu curat (ISO 6 și ISO 7), este dedicat dezvoltării, fabricării, caracterizării și microasamblării țintelor pentru experimente cu lasere de mare putere și fascicul gamma. Dotat cu o gamă largă de echipamente de ultimă generație și o echipă specializată de oameni de știință și ingineri în materiale, laboratorul este înființat pentru a răspunde cerințelor specifice țintelor. Pentru a oferi sprijin pe parcursul întregului proces: de la evaluarea cererii și fezabilitatea tehnică a țintei la livrare până la activitatea de cercetare și dezvoltare necesară pentru a dezvolta și moderniza continuu noi modele de țintă. Producția internă de ținte (în cadrul Laboratorului de ținte al ELI-NP) are drept rezultat beneficiul direct precum evitarea deteriorării țintelor fragile fenomen care apare de obicei în timpul transportului acestora, îndeplinirea cerințelor specifice ale țintei în ceea ce privește stabilitatea și puritatea chimică, optimizarea continuă a parametrilor cheie-țintă, posibilități personalizate și modificări și ajustări în ultima clipă a țintelor, prin caracterizarea țintelor chiar înainte de fotografiere, dar și, pe termen lung, și costuri de fabricație reduse suplimentar datorită dezvoltării a tehnologiilor și metodologiilor interne.

Printre echipamentele de ultimă generație și capacitățile disponibile în laboratorul ținte se numără:

două sisteme de depunere în vid ultra-ridicate (depunere prin pulverizare RF/DC și evaporare a fasciculului de electroni, pentru fabricarea de pelicule metalice / nitruri / oxizi) groase / subțiri / ultra-subțiri (ultra) subțiri, echipate cu o unitate de frezare cu ioni Ar (pentru curățarea waferului înainte de depunere) și unitate Nanogen (pentru depunerea nanoparticulelor)
instrumente de litografie optică (aliniere de mască, rotație, plăci fierbinți)
instrument de gravare cu ioni reactivi și sistem de litografie cu fascicul de electroni (pentru structurarea / modelarea țintelor), cuptor tubular, cuptor de calcinare și cuptor de uscare în vid (pentru tratarea suprafeței și prelucrarea eșantionului) împreună cu o sală specializată de chimie
microscopul electronic de scanare (SEM) cu microanaliză prin spectroscopie cu raze X cu dispersie energetică (EDS) și difracție cu deflecție de electroni (EBDS)
difractometru cu raze X (XRD)
microscop de forță atomică (AFM)
profilometru optic (confocal, interferometrie)
diverse microscoape optice
mașini universale pentru mecanică de precizie și prelucrare micromecanică (strunjire și frezare), însoțite de accesorii conexe necesare pentru operațiunile de prelucrare (dispozitive de orientare și piese, dispozitive, suporturi de scule etc.)
Laboratorul de dozimetrie - asigură servicii de dozimetrie pentru personalul institutului, operarea și mentenanța sistemelor de monitorizare radiologică a institutului

Laboratorul de dozimetrie este suportul grupului de protecție radiologică a personalului expus radiațiilor ionizante și operează sistemele de monitorizare radiologică.

Biroul de proiectare

70%

Atelierul mecanic și de vid

65%

Atelierul electronic

50%

Laboratorul de ținte

85%

Laboratorul de dozimetrie

30%
Fikret OMEROGLU Fikret OMEROGLU Head of Technical Division CV /Info
Biroul de proiectare
# Nume Poziție Info
1 Cristian PETCU Mechanical Engineer (CAD)
2 Mihai RIȘCĂ Mechanical Engineer (CAD)
3 Alexandru IMREH Engineer (3D Design and VR)
4 Mihai Mircea MERIȘANU Mechanical Engineer (FEA)
Atelierul mecanic și de vid
# Nume Poziție Info
1 Bogdan TATULEA Mechanical Engineer CV
2 Marian DOBRE CNC Technician and operator of classical machines CV
3 George PRISECARU CNC Technician and programmer CV
Atelierul electronic
# Nume Poziție Info
1 Marinel CONSTANTIN Automation Engineer CV
2 Cornel CÎRDEI Electrical Engineer CV
Laboratorul de ținte
# Nume Poziție Info
1 Victor LECA Cercetător Științific Senior CV
2 Valentin CRĂCIUN Cercetător Științific Senior CV
3 Cristina GHEORGHIU Cercetător Științific III CV
4 Gihan VELIȘA Cercetător Științific III
5 Iulia ZAI Inginer
6 Aurelia IONESCU Fizician
7 Laurențiu DINCĂ Student PhD
8 Daniel POPA Tehnician
Laboratorul de dozimetrie
# Nume Poziție Info
1 Constantin IVAN Fizician

Contact Us

Technical Division Secretary

office.tdeli-np.ro

(+4)0374.676.313

Publications

Available Jobs